YETENEK SINAVLARINA HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

Platon’un ‘’AKADEMİ’’ anlayışı, yaşam boyu öğrenen, özgür, merak eden, söylemek istediklerini çekinmeden söyleyen, hatta meydan okuyan bireylerin oluşturduğu bir OKUL anlamını taşır.
Platon’un hocası olan Sokrates’in izinden gittiğini kolayca söyleyebiliriz. Konuştuğu erdemleri yaşayan ve ölümü pahasına da olsa onlardan ödün vermeyen Sokrates’in güçlü karekteri Platon’u çok etkilemiş ve sonuçta eserleriyle ölümsüz bir anıt dikmiştir.
AKADEMİ’yi bu şekilde algılamak çok yerinde olacaktır.